Sprachen

Norwegisch C1

Norwegisch Konversasjon (C1)

Kursnummer 21AO 56150

Vil du lese og diskutere ei norsk bok? Du snakker og forstår godt norsk og har ingen problemer med å lese ei norsk bok og snakke om den.. Vi snakker bare norsk på kurset og utdyping av ordforrådet står i fokus. Du er hjertelig velkommen! Vi leser Roy Jacobsen, „Vidunderbarn“.

Kurs findet unter Vorbehalt in Präsenz statt. Je nach allgemeiner Gesundheitslage kann der Unterricht kurzfristig online verlagert werden.

Randi Sander

Noch 2 Plätze frei.

13-mal (26 Unterrichtsstunden)
Ab Donnerstag, 11.02.2021, 17:45 Uhr

VHS, Karlstraße 25, Raumangabe ab dem 1. Februar hier verfügbar.

Gebühr: 95,00 €

Details + Termine