Sprachen

Norwegisch C1

Norwegisch Konversasjon (C1) Kleingruppe

Kursnummer 21AO 56150

Vil du lese og diskutere ei norsk bok? Du snakker og forstår godt norsk og har ingen problemer med å lese ei norsk bok og snakke om den.. Vi snakker bare norsk på kurset og utdyping av ordforrådet står i fokus. Du er hjertelig velkommen! Vi leser Roy Jacobsen, „Vidunderbarn“.

Randi Sander

Voll belegt. Melden Sie sich unverbindlich für die Warteliste an. Wir informieren Sie, sobald ein Platz frei oder ein Zusatzkurs eingerichtet wird.

13-mal (26 Unterrichtsstunden)
Dieser Kurs läuft bereits.
Ab Donnerstag, 11.02.2021, 17:45 Uhr

VHS, vhs.cloud

Gebühr: 118,00 €

Details + Termine